Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cyflogwyr

Mae gan bob cyflogwr sydd ag o leiaf un aelod staff ddyletswyddau newydd, gan gynnwys cofrestru pawb sy’n gymwys i gynllun pensiwn y gweithle a chyfrannu at y pensiwn hwnnw. Gelwir hyn yn gofrestru awtomatig.

Rheoli cynllun

Canllaw ac adnoddau i helpu cyflogwyr i ddeall eu rôl wrth redeg cynllun pensiwn o safon.

Unigolion

Rydym yn gweithio gydag ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn, rheolwyr cynllun a'ch cyflogwr i helpu diogelu eich pensiwn gweithle.

Pwy ydym yn ei wneud a phwy ydym ni

Y Rheoleiddiwr Pensiynau yw rheoleiddiwr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynlluniau pensiwn yn y gwaith.

Help gwefan

Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut i wneud cwyn yn erbyn Y Rheoleiddiwr Pensiynau neu i ddarparu adborth ar ein gwefan.

Cysylltu a ni

Manylion cyswllt ar gyfer cofrestru awtomatig a chwythu’r chwiban.